Feeds:
Articole
Comentarii

Posts Tagged ‘inregistrare traducator Tribunal’

Dupa ce ai primit autorizaţia de la MJ, eşti obligat prin lege să te înscrii în termen de 60 de zile la Tribunal. Pentru aceasta ai nevoie de următoarele:

  • dosar plic
  • autorizaţie original
  • copie după autorizaţie
  • copie după buletin
  • ştampila de traducător
  • o foaie A4 pe care aplici semnătura şi ştampila de vreo 3-4 ori; este necesar pentru specimenul de semnătură
  • o cerere scrisa de mână care sună cam aşa (nu există model clasic, doamna de acolo mi-a dictat în grabă ce să scriu): Domnule preşedinte, subsemnatul XY, domiciliat în…., în calitate de traducător şi interpret pentru limba-limbile…, autorizatie nr…. din data… emisă de Ministerul Justiţiei solicit înregistrarea în Registrul Traducătorilor Autorizaţi al Tribunalului… (pui numele localităţii).

Sfaturi neoficiale:

  • la tribunal trebuie să te adresezi Primului Grefier pentru depunerea dosarului (în Iaşi se află la etajul 4, camera 7).
  • pe ştampilă este bine sa fie trecute următoarele: numele, traducător şi interpret autorizat lb…, Aut.nr., data, Elib. de MJ, nume oraş-ROMÂNIA; personal, am ales forma dreptunghiulară, fiind mai încăpătoare şi ceva mai ieftină (35RON)

Într-un episod următor vă voi povesti ce trebuie să faceţi pentru a vă înregistra ca PFA.

Multă baftă!

Read Full Post »